Bra att känna till om du funderar på att börja med factoring

Funderar du på att börja med factoring? Det kan vara en god finansieringsform för ditt företag. Men det är nödvändigtvis inte något som passar alla – långt därifrån. Under rätt förutsättningar kan factoring dock hjälpa ditt företag att växa. Detta kanske främst genom att frigöra pengar som kan investeras i verksamheten snabbt, istället för att vara låsta i fakturor som ännu inte har betalats.

Vilka är fördelarna?

Den främsta fördelen med factoring är kanske den snabbt ökade likvideten. Det här möjliggör betalning av skatt och fakturor till exempel. Det frigör också kapital som gör det möjligt att investera i verksamheten. Pengarna betalas ut snabbt – och du slipper vänta på de 10 till 120 dagar det kan ta innan pengarna från en faktura finns på företagskontot. För ett bolag i en expansiv fas kan tiden till betalning vara kritisk.

Factoring innebär normalt heller inte några fasta kostnader. Du betalar enbart för de fakturor som du säljer till banken eller finansbolaget.

Så mycket kostar det

Hur mycket kostar factoring egentligen? Det är en fråga som är svår att ge ett rakt svar på. Kostnaden beror på ett antal olika faktorer. Till exempel:

  • Vilken bransch du är verksam i.
  • Vilka kunder du har.
  • Ditt bolags kreditvärdighet.
  • Hur många fakturor du vill sälja.

Ponera att du är en hantverkare med en mindre firma. En större oväntad kostnad dyker upp under ett projekt, samtidigt du tidigare redan har gjort flera utlägg under arbetets gång. Jobbet är inte på något sätt dåligt, men det tar helt enkelt tid innan du kan få pengarna för att hantera den oväntade kostnaden. Ett factoringbolag kan då kontaktas. Om de är beredda att köpa fakturan kommer de att ta en avgift på fakturan (baserat på totalbeloppet, ligger ofta kring 3 %) samt normalt även en hanteringsavgift.

Om de köper fakturan får du omedelbart likvida medel, men normalt inte hela beloppet förrän fakturan är betald.

Factoring och regress – vad gäller?

Factoring utan regress innebär att banken, eller finansbolaget, tar på sig risken för att betalningen uteblir. Factoring med regress innebär att de kan sälja tillbaka fakturan till dig, ifall din kund inte betalar. Finansbolaget har under tiden till förfallodatumet legat ute med pengar. Dessa har de rätt att få tillbaka om betalningen uteblir.

I praktiken behåller du alltså kreditrisken när du köper factoring med regress. Exakt hur det här sköts kan variera ganska kraftigt mellan olika bolag. Fråga dem om detta. Hur många påminnelser ingår? Om de skickar inkasso, när gör de det?

Factoring utan regress är att föredra för den som vill slippa kreditrisker. Det kan till exempel vara särskilt aktuellt om du ska börja exportera och är osäker på hur kreditkollen ska göras på det företag som köper varan eller tjänsten.

Det här händer om kunden inte betalar

Exakt vilka åtgärder som kan vidtas varierar. Om du har köpt factoring utan regress, så brukar processen se ut ungefär såhär:

  • Påminnelse.
  • Indrivning och inkasso.

Det här sker ofta med hjälp av fakturasäljaren.