Måleriets tekniker och material

När det kommer till måleri finns det en lång lista tekniker som används, vissa har dött ut med åren och nya uppkommit men några har hängt kvar ett bra tag. Redan på medeltiden målades väggar med kalkfärg. Målare har alltid letat efter olika bind-medel till sin färg för målning på trä. Några exempel på ämnen som använts är kasein och ägg, färger med sådana ämnen kallas för blandningar eller tempera.

På medeltiden var det vanligt att man använde sig av jordfärg och även kopparpigment för att få en grönblå färg. Målarens pensel har i princip sett likadan ut i flera hundra år, man använder hår för själva penseln och ett träskaft att hålla i. Idag finns penslar av diverse olika material, även utan animaliskt hår.

Vid 1600-talet blev oljefärgen allt vanligare och särskilt då för dekorationsmåleri av målare göteborg. Man tillsatte även linolja och terpentin i oljefärgen för att den skulle hålla bättre. Under kommande århundrade började man måla i princip allting med oljefärg, möbler, hus och annat.

På 1800-talet blev målare bättre och bättre på att förfina sin konst och de var inte längre nöjda med ojämna ytor. Då började man använda sig av spackling och slipning för att få större jämna ytor att måla på. Målare göteborg hade inga särskilda färgföretag på den här tiden och i princip all färg tillverkades av målarna själva.

På 1900-talet ersattes oljefärg med alkyd och latexfärg och målaren fick även då börja använda sig av roller, vilket gjorde arbetet mycket smidigare. Andra verktyg som uppkom under den här tidseran var glasfiberväven som används bl.a. för att jämna ut hörn innan man spacklar, och sandspackel. Här uppkom även färghandlare som bröt och blandade färg åt målaren så att de skulle slippa göra det själva.

Tillsammans med de nya material och verktyg som uppkom under 1900-talet uppkom även en rad nya tekniker som jag kommer skriva mer om i kommande artiklar.