Säkerhet inom takläggning

Genom historien för takläggare så har säkerheten för dessa varit väldigt bristfällig. Förr så fanns inget säkerhetstänk alls medan man idag jobbar hårt på den fronten. Man är duktig på att komma på innovativa lösningar inom dessa områden som gör arbetsmiljön säkrare för de som jobbar som takläggare.

Weland Stål AB är ett företag som uppfinner och tillverkar säkerhetsutrustning för takläggare och har gjort det sen 20 år tillbaka i tiden. Exempel på saker som de tillverkar för takläggare är:
• Takfotsräcken
• Takbryggor
• Livlinekrokar
• Nockräcken
• Skortensplattformar

Dom jobbar kreativt på Weland genom att tänka på olika problematik som en takläggare möter i sitt arbete och så kommer dom på lösningen till denna problematik. Det kan också vara så att en takläggare har kommunicerat till Weland en säkerhetsfråga och kommer på en lösning utifrån det.
Förr var det ganska så krångligt när det kom till säkerhetslinor och vajrar då man var tvungen att koppla om sig när man ska röra sig runt mellan olika punkter. Detta har Weland kommit på en väldigt smart lösning på som innebär att man kan röra sig fritt men ändå säkert på taket. Att vara förankrad som takläggare när man jobbar är bara sunt förnuft och det är något som alltid ska vara rutin.

Att inte använda det som finns
Många takläggare som vet mycket väl all den här informationen och kan ta åt sig av säkerhetsutrustning och hjälpmedel som finns men som inte bryr sig om den kan man inte hjälpa som https://takläggarestockholmslän.se. Det är ett personlig ansvar att se till så att man jobbar på ett säkert sätt för den egna individen. Det finns organisationer och företag som jobbar för takläggare och andra hantverksyrken för att de ska få en säkrare arbetsmiljö men om man inte tar åt sig av det så finns det inte så mycket mer att göra.

Faktorer för olyckor
Likt många andra yrken så är takläggare en bransch där man ofta är tidspressad. Man har då sett att vid stress så förekommer de flesta olyckor när takläggare slarvar med säkerhetsutrustningen och inte tar sitt liv i första hand. Dock finns där många olika faktorer som gör att en arbetssituation kan bli farlig. Till exempel så får man fråga sig vilket väder det är, vad är det för arbete som den aktuelle takläggare ska göra, bär personen på något otympligt, hur mycket bryr sig den rådande takläggare om sin egen och andras säkerhet.

Att vända sig till arbetsmiljöverket och andra instanser för att få reda på mer om sin egen arbetssituation kan man också göra för att jobba mer säkert i ett riskfyllt yrke som takläggare.